Handelsbetingelser

Handel

Denne side beskriver de generelle handelsbetingelser ved indgået aftale om levering af kommercielt indhold fra Blå film – CVR 40881964

Generelle betingelser ved levering af film

Med mindre andet er aftalt, leveres film i 1920×1080 MP4 inklusive:

 • Undertekster på dansk
 • Animation med logo / tekst / grafik
 • Musik
 • Stills og .gif til annonceringen

Blå film leverer filmen med udgangspunkt i de indgåede aftaler og afgivet tilbud. Blå film tager udgangspunkt i tilgængelig information om markedet og kundens behov, og producerer en film, som Blå film vurderer er den bedst mulige til formålet og målgruppen.

Den aftalte pris dækker alle omkostninger forbundet med produktionen, herunder nedenstående arbejdsproces:

 • Konsulterende samtaler mellem Kunden og Blå film
 • Blå film afgiver tilbud
 • Kunden accepterer tilbuddet
 • Kunden og Blå film gennemgår produktionsplanen
 • Blå film producerer filmen
 • Filmen gennemgår den aftalte korrektur
 • Blå film leverer filmen til Kunden

Der er som standard indregnet 2 korrekturgange. Yderligere korrekturgange faktureres særskilt.

Brugsret og tavshedspligt

Med mindre andet er aftalt må Blå film til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring på hjemmeside, sociale medier eller til visning til andre relevante kunder.

Blå film forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, som Blå film opnår i forbindelse med udførelse af produktionen og det generelle samarbejde.

Fortrydelsesret, reklamation og force majeure

Efter tilbud er godkendt af Kunden er der ingen fortrydelsesret.

Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret efter filmen er godkendt af Kunden.

Blå film kan ikke holdes ansvarlig for skader eller mangler i et projekts gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Blå film kan ikke holdes til ansvar for sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, Blå film ikke har indflydelse på, og som Blå film ikke kunne forventes at have forudset på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Bliver deadline påvirket af force majeure aftales en ny rimelig deadline ved først mulige lejlighed.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret.

Blå film er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Blå film er alene forpligtet til at udføre konsulentarbejde og rådgivning ud fra de evner, den viden og de erfaringer, Blå film har. Kunden kan derfor ikke holde Blå film ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af Blå films rådgivning eller udførte ydelser, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Handelsbetingelserne er senest opdateret 18/4 2024.